PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková

ředitelka Národního centra ošetřovatelství
a nelékařských zdravotnických oborů Brno

První pracovní jednání roku 2023

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů zahájilo spolupráci se Sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti vzdělávání zaměstnanců krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů.
 
Jednání se účastnila hlavní hygienička ČR s postavením vrchní ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., dále ředitelka Národního centra PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková a náměstkyně pro úsek pedagogický PhDr. Jana Nekudová, které dojednaly konkrétní formy spolupráce na rok 2023 – 2025.