PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková

ředitelka Národního centra ošetřovatelství
a nelékařských zdravotnických oborů Brno

Snídaně s ředitelkou aneb Přijďte nám to říct

Dne 16. ledna proběhlo první setkání „Snídaně s ředitelkou aneb Přijďte nám to říct“. Tato platforma slouží otázkám a odpovědím k dění na půdě Národního centra, změnám, které probíhají a budou probíhat, co nás čeká, co nás zajímá a případně trápí.

Aktuálně se na Snídani s ředitelkou řešila zejména problematika:

a) provozu národního centra

  • budoucnost parkování
  • vývoj situace v oblasti pronájmu kavárny a kadeřníctví
  • zabezpečení objektu, kanceláří, učeben

b) pedagogického úseku

  • vznik subkatedry domácí péče
  • ediční středisko a jeho budoucnost
  • akreditace

c) organizační změny

  • úprava pracovních náplní
  • práce pracovních skupin Času na změnu
  • možnost převádění přesčasových hodin
  • občerstvení pro lektor


Další Snídaně s ředitelkou se bude konat 15. 2. 2023.