PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková

ředitelka Národního centra ošetřovatelství
a nelékařských zdravotnických oborů Brno

Vize a cíle

Současné směřování Národního centra úzce souvisí s globální výzvou Nursing Now Challenge:

„21. století nezvládneme bez sester. Je na čase dát sestrám uznání, které si zaslouží, vysokou prestiž této profesi a zásadně do nich investovat.“             

Zaměřením aktivit a činností navazujeme na nadšení a erudici sester, které před 60 lety tuto instituci zakládaly a vytvořily jedinečnou organizaci nejen pro sestry, ale v současné době i pro další nelékařská zdravotnická povolání. Navazujeme na partnerství a stabilní spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a dlouholetou tradici v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Vizí je podpora dynamiky organizace s tradicí, rozvoj postavení strategického partnera při implementaci Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030, Koncepce ošetřovatelství a Koncepce domácí péče a zabezpečení vnímání organizace jako významného hráče na poli vzdělávání zdravotnických pracovníků a podporovatele profesního rozvoje NLZP na celostátní úrovni.

Realizaci odborného rozvoje Národního centra je vhodné uskutečňovat ve dvou rovinách:

  • Spolupráce a partnerství s Ministerstvem zdravotnictví.
  • Na úrovni rozvoje aktivit Národního centra.

 

Základem pro jejich realizaci je přetvoření Národního centra do znalostní organizace vycházející z realizované revize efektivity fungování a rozvoje Národního centra včetně optimalizace organizační struktury Národního centra. Záměrem je organizovat a vytvářet vhodné prostředí pro efektivní sdílení, rozvoj a využívání znalostí nejen v rozhodovacích a řídících procesech v Národním centru, ale i při plnění zadaných úkolů Ministerstvem zdravotnictví a vlastní činnosti.

Aktivity pro rok 2022

Akce pod záštitou ředitelky